De structuren voor de monitoring en de informatie over de luchtkwaliteit in de Hauts-de-France, Wallonië en Vlaanderen hebben besloten hun inspanningen te bundelen om de inwoners van de Euregio te voorzien van meer consistente gegevens en richtlijnen. De eerste stap naar een alomvattend milieubeleid voor het hele grensgebied.

Vervuiling en fijnstof houden geen rekening met landsgrenzen als het gaat om het irriteren van de luchtwegen van de inwoners van de Euregio. Waarom zouden de autoriteiten voor de monitoring van de luchtkwaliteit zich dan beperken tot één grondgebied? De vraag lijkt misschien naïef, maar tot de zeer recente lancering van het TransfAir-project, dat tot doel heeft het luchtkwaliteitsbeleid in de hele Euregio te harmoniseren, was zulke administratieve afbakening de norm.

 

Categories:

Tags:

No responses yet

Geef een reactie