Het TransfAIR-project wil de monitoring van de luchtkwaliteit harmoniseren in het grensgebied tussen Frankrijk en België en de bevolking aan de grens beter en uniformer informeren over de luchtkwaliteit. Het projectgebied betreft een deel van Vlaanderen, Wallonië en de regio Hauts-de-France. Er worden specifieke communicatietools ontwikkeld voor het betrekken van de burgers zodat ze een beter inzicht in de uitdagingen rond luchtkwaliteit krijgen. Finaal kunnen het project en de tools ook helpen om gedrag aan te passen en zo de luchtkwaliteit te verbeteren. Het project is op 1 april 2019 gestart en duurt 3,5 jaar. Het totale budget bedraagt € 2.749.691, en is ondersteund door het Europese programma Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen voor € 1.374.846.

Achtergrond

De eisen rond luchtkwaliteit (om de milieu- en gezondheidsimpact te verbeteren en het publiek goed te informeren) worden bepaald in de Europese Richtlijn 2008/50/EG. Hoe voldaan moet worden aan deze richtlijn, mogen de lidstaten zelf beslissen. In het grensoverschrijdende gebied van het project, gebruikt elke regio (Vlaanderen, Hauts-de-France en Wallonië) eigen methodologieën en instrumenten. Al deze praktijken voldoen aan de eisen voor monitoring van, en informatie rond, de luchtkwaliteit, maar bieden geen continue en gedetailleerde informatie aan de grenzen van deze regio’s. De problemen zijn voor elk gebied nochtans dezelfde. Dit grensgebied heeft regelmatig te maken met piekvervuilingen door fijnstof, ozon en stikstofoxide.

Belang

Gegevens, expertise en vaardigheden delen is heel belangrijk

  • om de methoden en instrumenten in de verschillende regio’s te harmoniseren,
  • om de voorspellingen van de luchtkwaliteit te verbeteren en consistente informatie te verstrekken over het projectgebied
  • om het aanbod van informatiediensten te verruimen, door bestaande media te bundelen of door nieuwe informatiehulpmiddelen rond luchtkwaliteit te ontwikkelen
  • om de continuïteit te waarborgen van de informatievoorziening aan burgers in dit projectgebied.

Dit project richt een platform op voor de uitwisseling en bundeling van grensoverschrijdende gegevens. De verspreiding van duidelijke informatie en de betrokkenheid van de burgers aan beide kanten van de grens zullen de bevolking sensibiliseren en hen helpen om zich in te zetten voor een betere luchtkwaliteit.