Startpagina

Het TransfAIR-project wil de monitoring harmoniseren en de Frans-Belgische bevolking informeren over de luchtkwaliteit. Het project loopt in een deel van Vlaanderen, Wallonië en Hauts-de-France. Deze toegankelijke informatie wordt geschreven voor en met de bevolking, door aangepaste instrumenten te ontwikkelen. Zo krijgen inwoners een beter inzicht in de uitdagingen rond luchtkwaliteit. Het kan ook helpen aansporen om gedrag aan te passen en zo de luchtkwaliteit te verbeteren.
Het project is op 1 april 2019 gestart en duurt 3,5 jaar. Het totale budget bedraagt € 2.749.691, ondersteund door het Europese programma Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen voor € 1.374.846.

Achtergrond

De eisen rond luchtkwaliteit (volksgezondheid en milieukwaliteit verbeteren en publiek informeren) wordt bepaald in Richtlijn 2008/50/EG. Hoe de maatregelen uitgevoerd en beheerd worden, mogen de lidstaten zelf beslissen. In het grensoverschrijdende gebied waar het project loopt, gebruikt elke regio (Vlaanderen, Hauts-de-France en Wallonië) eigen methodologieën en instrumenten. Alle specifieke praktijken voldoen aan de eisen voor monitoring van de luchtkwaliteit en informatie maar bieden geen “continue en gedetailleerde” informatie over de luchtkwaliteit van het gebied. De problemen zijn voor elk gebied nochtans hetzelfde.  De Euregio heeft regelmatig te maken met piekvervuilingen door fijnstof, ozon en stikstofoxide.

Belang

Gegevens, expertise en vaardigheden delen is heel belangrijk

  • om de methoden en instrumenten in de verschillende regio’s te harmoniseren,
  • om de voorspellingen van de luchtkwaliteit te verbeteren en consistente informatie te verstrekken over het projectgebied via modellering
  • om het aanbod van informatiediensten te verruimen, door bestaande media te bundelen of door nieuwe informatiehulpmiddelen rond luchtkwaliteit te ontwikkelen
  • om de continuïteit te waarborgen van de informatievoorziening aan burgers in de hele Euregio, door ze bij het project te betrekken.

Dit project richt een platform op voor de uitwisseling en bundeling van grensoverschrijdende gegevens. De verspreiding van duidelijke informatie en de betrokkenheid van de burgers bij de monitoring en informatie aan beide kanten van de grens zullen de bevolking sensibiliseren en hen helpen om zich in te zetten voor een betere luchtkwaliteit in de Euregio.